درحال مشاهده: گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر محدوده

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

3 تکنیک برای مدیریت محدوده پروژه

یکشنبه 15 اسفند 1395
09:12
امیرحسین ستوده بیدختی
3 تکنیک برای مدیریت محدوده پروژه

کلمه "محدوده" برای توصیف کلیت کار و مرزهای کلی پروژه، مورد استفاده قرار می گیرد. محدوده، تعریف می کند که پروژه چه چیزهایی را تحویل خواهد داد و چه چیزهایی را تحویل نخواهد داد. اگر می خواهید قادر باشید که محدوده پروژه را به طور مؤثر مدیریت کنید، باید آنرا بخوبی تعریف نمایید. تکنیک های زیر در مدیریت محدوده به شما کمک خواهد کرد:

    تمامی افراد را در مورد مدیریت محدوده، پاسخگو کنید. بسیاری از فرآیندهای مدیریت محدوده، در سطح مدیر پروژه خوب عمل می کند، اما توسط اعضای تیم مورد سازش و مصالحه قرار می گیرد. اگر مدیر پروژه در اجرای قوانین تغییر محدوده سختگیر باشد، ممکن است کارفرما برای اِعمال تغییرات مورد نظر خود، مستقیماً به سراغ اعضای تیم برود. چاره کار آن است که تمامی افراد نسبت به فرآیندهای مدیریت محدوده، پاسخگو باشند.

    در پروژه های بزرگ، یک کمیته کنترل تغییر تشکیل دهید. گاهی اوقات در پروژه های بسیار بزرگ، حامی مالی پروژه نمی تواند به تنهایی در مورد تغییر محدوده، تصمیم بگیرد. این مورد خصوصاً زمانی اتفاق می افتد که تغییر، سازمان های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ یا زمانی که چندین سازمان در سرمایه گذاری برای پروژه، همکاری یا مشارکت داشته باشند و بخواهند در ارزیابی درخواست های تغییر محدوده، نظر بدهند. در اینگونه موارد، ممکن است لازم باشد تا گروهی از افراد، تغییر محدوده را تصویب نمایند. معمولاً به این گروه "کمیته کنترل تغییر" گفته می شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مطمئن شوید که فرد مناسب، تغییرات محدوده را تصویب می کند. یک مشکل معمول در پروژه ها آن است که اعضای تیم نقش حامی مالی، کارفرما و کاربران نهایی را در زمینه مدیریت تغییر، درک نمی کنند. به طور کلی، حامی مالی، کسی است که بر روی پروژه سرمایه گذاری کرده است؛ در رأس سازمان پروژه قرار دارد و نمی توان هر روز او را دید. افرادی که تیم پروژه با آنها سر و کار دارند، غالباً کارفرمایان عادی و کاربران نهایی هستند. مهم نیست که یک تغییر چقدر برای کاربران نهایی اهمیت دارد؛ آنها نمی توانند در مورد تغییر محدوده تصمیم بگیرند و آنرا تصویب نمایند. فقط حامی مالی (یا نماینده او) باید تغییر محدوده را تصویب کند.
ارسال شده در:

7 پرسش که درباره محدوده پروژه باید بپرسید

شنبه 4 دی 1395
05:30
امیرحسین ستوده بیدختی
7 پرسش که درباره محدوده پروژه باید بپرسید

در ابتدای هر پروژه، یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید، تعیین دقیق محدوده پروژه است. با حامی یا سایر ذی نفعان کلیدی پروژه، جلسه ای تشکیل دهید و 7 پرسش زیر را در مورد محدوده پروژه مطرح نمایید:

    چه کسی محدوده را تعریف می کند؟ شاید حامی پروژه، فردی مناسب برای تعریف جزئیات پروژه نباشد. بپرسید که چه کسی واقعاً در جایگاهی قرار دارد که نیازهای پروژه را تعریف کند. توجه داشته باشید که ممکن است چند نفر در این جایگاه باشند نه یک نفر.

    چه کسی محدوده را تأیید می کند؟ هنگامی که تضادی رخ دهد یا نیاز به تصمیم گیری باشد، لازم است کسی حکمیت کند. این فرد (یا کمیته) باید بیشترین آگاهی را درباره نیازهای پروژه داشته باشد.

    اهداف شما چیست؟ اهداف پروژه باید در منشور پروژه درج شده باشد؛ اما اگر هنوز این سند را ندیده اید (یا هنوز وجود ندارد) تعیین اهداف را با گفتگو با ذی نفعان کلیدی پروژه آغاز نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    چگونه متوجه می شوید که به اهداف دست یافته اید؟ در مورد اینکه نتیجه نهایی چه خواهد بود، چگونه به نظر خواهد رسید، و کارفرمایان چه احساسی در مورد آن خواهند داشت، گفتگو کنید.

    چه مقدار انعطاف پذیری وجود دارد؟ معمولاً برای مدیریت هر پروژه ای یک مثلث آهنی زمان، هزینه و کیفیت، تعریف می شود. موفقیت پروژه شما به هماهنگی این سه عامل بستگی دارد. قبل از هر اقدامی، ببینید آیا انعطافی برای مدیریت این مثلث وجود دارد.

    فرضیات شما چیست؟ هنگامی که نوبت به تعریف محدوده پروژه می رسد، وظیفه شما آن است که تمامی فرضیات ذی نفعان را درک کرده، مستند نمایید. مثلاً ممکن است حامی پروژه فرض کرده باشد که پروژه تا تابستان آماده خواهد شد، حتی اگر خواسته باشد که ماه را درون یک بشقاب قرار دهید.

    همه اش همین است؟ جلسه را با یک پرسش باز، خاتمه دهید. اجازه بدهید ذی نفعان مطمئن شوند که تمامی آنچه را که می خواهند، مطرح کرده اند. این پرسش را در طی پروژه و از تمامی افراد درگیر بارها بپرسید.


ارسال شده در:

مدیریت ضعیف تغییرات محدوده می تواند پروژه شما را به نابودی بکشاند

پنجشنبه 2 دی 1395
10:46
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت ضعیف تغییرات محدوده می تواند پروژه شما را به نابودی بکشاند

مدیریت محدوده، یکی از ضروری ترین جنبه های مدیریت پروژه است. با این حال، اگر محدوده را بخوبی تعریف نکرده باشید، مدیریت محدوده تقریباً غیرممکن خواهد بود. تعریف محدوده به این معناست که مرزها و اقلام قابل تحویل پروژه و الزامات محصول را بند بند مشخص کرده باشید. تمامی اینها باید به تأیید حامی پروژه برسد.
پس از تعریف و تأیید محدوده پایه، مادامی که تغییرات مدیریت شود، هیچ مشکلی در ارتباط با تغییر محدوده وجود نخواهد داشت.
هر پروژه ای باید فرآیندی برای مدیریت مؤثر تغییرات داشته باشد. این فرآیند باید موارد زیر را شامل گردد:

    شناسایی تغییر
    تعیین ارزش تجاری تغییر
    برآورد تأثیر بر روی پروژه و سپس ارائه اطلاعات به دست آمده به حامی پروژه تا آنها را ارزیابی کند

حامی پس از ارزیابی منافع و تأثیر تغییر بر پروژه، می تواند تصمیم بگیرد که آنرا تأیید کند یا خیر.
متداولترین مشکلات مدیریت تغییرات محدوده عبارتند از:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    نداشتن محدوده پایه تأیید شده، که به کار گیری مدیریت تغییرات محدوده را دشوار می سازد.
    تعریف محدوده در سطح بالا، که تشخیص تغییر مفاد محدوده را دشوار می کند.
    به رسمیت نشناختن اینکه تغییری در محدوده رخ داده است.
    نداشتن یک فرآیند رسمی پذیرفته شده برای مدیریت محدوده
    مدیریت نکردن تغییرات جزئی محدوده
    مستند نکردن تمامی تغییرات - حتی تغییرات جزئی
    مجبور کردن مدیر پروژه به تصمیم گیری درباره تغییر محدوده، به جای حامی پروژه


ارسال شده در:

دو عنصر اصلی محدوده پروژه را تعریف کنید

سه شنبه 23 آذر 1395
04:02
امیرحسین ستوده بیدختی
دو عنصر اصلی محدوده پروژه را تعریف کنید

تعریف محدوده، مهمترین بخش تعریف اولیه و فرآیند برنامه ریزی پروژه است. اگر ندانید چه چیزی را باید تحویل بدهید و مرزهای پروژه کدامند، شانسی برای موفقیت نخواهید داشت. اگر محدوده را بخوبی تعریف نکنید، مدیریت محدوده تقریباً غیرممکن خواهد بود.
اغلب افراد می دانند که محدوده پروژه به چه معناست، اما بسیاری از آنها هنگامی که سعی دارند واقعاً محدوده یک پروژه را تعریف کنند، دچار مشکل می شوند. تعریف محدوده پروژه، کار آسانی خواهد بود اگر به خاطر بیاورید که در تعریف محدوده پروژه، دو جنبه اصلی وجود دارد:

    اقلام قابل تحویل: تمامی پروژه ها اقلام قابل تحویلی را تولید می کنند. (گاهی به آنها "محصولات" پروژه نیز گفته می شود.) در تعریف محدوده پروژه همواره باید اقلام قابل تحویل را ذکر کنید. توجه داشته باشید که تمرکز شما باید بر اقلام قابل تحویل نهایی باشد نه اقلام قابل تحویل میانی.

    مرزهای پروژه: مرزهای پروژه مشخص می کند که پروژه چه چیزهایی را شامل می شود و چه چیزهایی را شامل نمی گردد. به یاد داشته باشید که هر گاه بیان کردید که چیزی در درون مرزهای پروژه قرار می گیرد، باید متضاد آنرا هم بیان کنید و بگویید که در مقابل آن، چه چیزی در درون مرزهای پروژه قرار نمی گیرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر محدوده


گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر محدوده,تعطیلی کلیه فعالیت های تجاری
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان است. ||
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو